QUTRON A/S
omgh@Qutron.dk
SLT 7-18
Jan Christiansen – Ö.P.

Utvecklingsbolag med grönt fokus
Qutron A/S är utvecklingsföretaget som gärna åtar sig utmaningar kring komplexa tekniska problem. Fordonsindustrin och detaljhandeln är bara två exempel på branscher som sedan länge upptäckt de såväl miljömässiga som ekonomiska fördelarna med ett samarbete med Qutron.

– Det är de tekniska utmaningarna som driver oss, säger Ole Mangleby som leder verksamheten.

– Jag har alltid varit lite av en Uppfinnar-Jocke, inleder Ole Magleby Gudmand-Høyer, VD för Qutron A/S, med ett leende när vi frågar hur allt började. Han fortsätter:


– Jag har ju växt upp på landet och kört traktor ända sedan jag var stor nog att kunna kliva över växellådan. Sedan dess har jag blivit intresserad av allt som rör bilar, motorers elektronik och mjukvaruutveckling.

Den lilla pojken på traktorn har idag 25 års erfarenhet som ingenjör med fokus på utveckling och design. Han har tagit flertalet patent och startat flera företag som han sålt efter god utveckling, innan han intog VD-rollen i Qutron A/S för tio år sedan.

Utveckling med nya ögon
Qutron är ett utvecklingsföretag som gärna åtar sig utmaningar kring komplexa tekniska problem.

– Det är dessa tekniska utmaningar som driver oss. Därför blir vi ofta en sparringspartner kring teknik och kunskap för ett antal stora och välrenommerade internationella företag, men även mindre kända och nyligen uppstartade bolag finns bland våra kunder. Det är inte storleken som är avgörande för oss, utan den tekniska utmaningen, säger Ole Magleby. Han förklarar att många av Qutrons kunder kontaktar företaget när de behöver lösa ett tekniskt problem eller är i behov av en konsult i egna utvecklingsprojekt. Här kan Qutron bidra med nya ingångar, öppna ögon och aktivera hjärnor när man tillsammans med kunden jobbar med en utvecklingsuppgift.

– Många kommer till oss eftersom vi tidigare har samarbetat med dem, men vi får ofta förfrågningar från företag som har hört talas om oss och de uppgifter vi har löst åt andra bolag, säger Ole.

En av företagets partner, Per Sponholtz, tillägger:
– Utöver vår fackliga insikt bidrar vår pragmatiska inställning till utveckling, samt vår förmåga att göra tekniken förståelig och hanterlig, till att vi alltid etablerar goda relationer med våra kunder. Kunden måste förstå problemet så att denne vet vad denne betalar för, samt hur och varför det i slutändan ger positiva resultat. Detta ger våra kunder en stor trygghet.

Grön ingång till bilindustrin och detaljhandeln
Qutron A/S har jobbat med bilindustrin i flera år och agerar ofta som sparringpartner, problemlösare och felsökare. Eftersom bilar blir allt mer kontrollerade av mjukvara samt mer elektrifierade, är företaget numera också en del av idéfasen. Det har medfört att Qutron är fast konsult åt BMW som idé- och sparringpartner i utvecklingen av elbilar och design av befintliga komponenter. Man bistår Volvo i rollen som idéskapare för ett antal utvecklingsprojekt, och härutöver bidrar man med råd och utveckling till Scania.
– Vi hjälper både industrin och detaljhandeln med energibesparingar, vilket avspeglas i resultat. Det är ett stort nöje för oss och vi anser det också vara en viktig uppgift att ge företagen råd gällande energibesparingar som gynnar miljön och samtidigt genererar betydande besparingar i verksamheten. Bland annat agerar vi som konsult för Coop som siktar mot att minska energiförbrukningen med 20 procent 2020, berättar Ole Magleby. I det sammanhanget har Qutron bidragit med rådgivning och kontroll av leverantörer vid implementering av LED-lampor i Coops butiker. Man har också utvecklat komponenter för LED-lampor, till exempel färdiga drivers, som kan styra LED utan användning av transformatorer.

– Låt oss ta ett mycket bra exempel, säger Ole.
– I en butik på Nordjylland har vi tillsammans med Coop minskat energiförbrukningen med över 60 procent. Det var ett stort projekt där toppledningen hade ett tydligt fokus på att projektet gick enligt plan och budget. Så även om vi tycker att det är spännande att utveckla och komma med nya och bättre produkter, tar vi också ansvar för att projekten blir färdiga och uppfyllda, avslutar Ole Magleby.

Research: Jan Christiansen
Text: Örjan Persson

Dansk version

”Jeg har altid været lidt af en ”Ole-opfinder”, begynder direktør Ole Magleby Gudmand-Høyer med et skævt smil, når jeg indleder med at spørge om, hvordan det hele startede – og han fortsætter: ”Jeg kommer jo fra landet -og jeg har kørt traktor, lige siden jeg kunne skræve over gearkassen. Det var jo nok der, det hele startede – lige siden har jeg været bidt af alt der har at gøre med biler, motorer og sidenhen også af elektronik og softwareudvikling”. Den lille dreng på traktoren har i dag 25 års erfaring som ingeniør med fokus på udvikling og design – og har hjemtaget en række patenter, startet virksomheder og solgt fra med succes – og desuden har han i 10 år med stor succes drevet den lille, men videns-tunge virksomhed Qutron A/S.

 

Udvikling med nye øjne
”Qutron er en udviklingsvirksomhed, der nørder med komplicerede teknologiske problemstillinger. Det er de tekniske udfordringer, som driver os. Derfor indgår vi ofte som sparringspartner på teknologi og viden for en række store og anerkendte internationale virksomheder – men også mindre kendte og nystartede virksomheder er blandt kunderne – det er ikke størrelsen der er afgørende – det er den tekniske udfordring”. Fortæller Ole Magleby. ”For mange af vores kunder handler det om, at de kommer til os, når de har brug for at få løst et tekniske problem eller som konsulent på deres egne udviklingsprojekter. Vi kan komme med nye input og vi kan også åbne deres øjne og sætte alles hjerner i gang, når vi arbejder på en udviklingsopgave” – fortsætter Ole Magleby. ”Måske kommer de til os fordi vi tidligere har haft et samarbejde – men ofte får vi henvendelser fra virksomheder, der har hørt om os og de opgaver, vi har løst for andre virksomheder”.

 

Partner i virksomheden Per Sponholtz fortsætter ”Ud over den faglige indsigt, er det vores pragmatiske og ligefremme tilgang til udviklingsopgaver, kombineret med en evne til at gøre teknologi forståeligt, afdække problematikker og gøre det hele mere håndgribeligt, der gør, at vi altid etablerer gode relationer til vores kunder. Kunden skal forstå problematikken, således at de ved, hvad de betaler for og hvordan og hvorfor det i sidste ende giver positivt resultat på bundlinjen. Det betyder jo så også, at vi etablerer tryghed, samt lange og gode relationer til vores kunder”.

Grønt input til automobilbranchen og til detailhandelen
”Vi har i alle årene samarbejdet med automobilbranchen – vi bliver brugt som sparringspartner, problemknusere og til fejlfinding – og i takt med, at bilerne bliver mere og mere styret af software og elektrificerede, så kommer vi nu også med i idéfasen – således er vi fast konsulent hos BMW som idé- og sparringspartner i forbindelse med udvikling af el-biler og re-design af eksisterende komponenter. Vi indgår hos Volvo som idémager til en række udviklingsprojekter. Desuden bidrager vi med rådgivning og udvikling til Scania”.

 

Vi hjælper industrien og detailhandelen med energibesparelser, der kan ses i regnskabet
”Det er en stor fornøjelse for os – og vi ser det også som en vigtig opgave at rådgive erhvervslivet med energibesparelser, når det både gavner miljøet og giver store besparelser på driften. Bl.a. er vi konsulenthus for Coop, som har et samlet mål om at reducere energiforbruget med 20% inden 2020. I den sammenhæng har Qutron bidraget med rådgivning og kontrol af leverandører ved implementering af LED lys i Coops detailbutikker. Vi har også selv udviklet komponenter til LED lys f.eks. produktionsklare drivere, der kan styre LED uden brug af transformatorer”.

 

”Lad os tage et rigtig godt eksempel”, fortsætter Ole – ”I en Fakta-butik i Nordjylland, har vi sammen med Coop reduceret energiforbruget med over 60% (4 kWh til 1.5 kWh pr dag). Så det er store projekter, hvor topledelsen har enormt fokus på, at projekterne kører efter plan og budget. Så selvom vi synes det er spændende at udvikle og komme med nye og bedre produkter, så tager vi også ansvar for, at projekterne afsluttes og kommer i mål”.

”Men som sagt” – fortsætter Per Sponholtz – ”så er det her kun nogle få af de ting vi arbejder vi med. Der er mange forskellige og spændende udfordringer”. Ole Magleby har således også udviklet og patenteret en støjreducerende teknologi til headset, som bruges sammen med mobiltelefoninstallationssæt i bilen. Rettighederne til dette patent er solgt til GN Netcom.

Inspirator
Efter dette besøg hos Qutron A/S forstår jeg, at virksomheden besidder noget helt specielt og visionært i deres tilgang til udvikling og ikke mindst samfundet. Hvilket også kan aflæses i den kendsgerning, at de ofte bliver inviteret som foredragsholder og inspirator inden for design af elbiler, fremtid, koncepter og samfund.

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Aliquam dictum amet blandit efficitur.