Cases..

Cases Qutron

GN Netcom..

Fremstilling af hardware og støjreducerende teknologi til headset.

For GN Netcom har Qutron fremstillet hardware og støjreducerende teknologi til headset, der optimerer telefonbetjening ved brug af hovedtelefoner og minimerer støj.

Hos GN Netcom, der producerede høreapparater, har der altid været fokus på at skabe design-rigtige og innovative løsninger, der giver kunderne den optimale oplevelse af produkterne fra GN Netcom.

Lyd påvirker os mere, end vi generelt anerkender. Som en af vores fem sanser er hørelse kritisk for vores evne til at kommunikere, forstå og føle verden omkring os. At arbejde effektivt og samarbejde uden problemer med kolleger. At leve og nyde livet fuldt ud.

Ved udviklingen af det nye headset manglede GN Netcom de nødvendige kompetencer indenfor design, udvikling og produktion af støjreduktion til headset efter snævre specifikationer – efter anbefaling kontaktede de Qutron, som derefter var ansvarlig for at udvikle et støjreducerende filter til headset, der lever op til de strenge design og kvalitetsmæssige krav fra GN Netcom.

Qutron var ligeledes ansvarlig for udarbejdelse af den nødvendige dokumentation.

Volvo Trouble shooting – sparring..

Idé-, oplægs- og sparringspartner til nye miljørigtige projekter.

Qutron er Automotive idé-, oplægs- og sparringspartner til nye miljørigtige projekter. Volvo har altid haft den målsætning, at de i deres bilproduktion har omtanke for mennesker og unikt bildesign. Generelt sætter Volvo mennesker først og udfordrer konventionen om at køre og gå nye veje.

Til at hjælpe med i det arbejde, har Volvo taget kontakt til Qutron med henblik på at udnytte de kreative muligheder og udbyttefordele det medfører i produktionsmæssig sammenhæng.

Volvo projekt
Scania

Scania..

.

Qutron bliver adviseret som oftest med henblik på at medvirke til at finde fejl på elektroniske komponenter. Eller i det tilfælde de er kørt fast på en opgave – så bliver Qutron benyttet som sparringspartner og problemløser.

BMW..

.

Qutron bliver brugt som idé sparringspartner inden for udvikling af elbiler og re-design af eksisterende produkter og komponenter. Det er Qutrons neutrale og helt uafhængige rolle som rådgiver, der giver et unikt og udviklende samarbejde, hvor begge parter får et udbytterigt og innovativt resultat.

BMW
COOP

COOP..

Rådgivning, udvikling og kontrol i forbindelse med energibesparelsestiltag.

Coop har et samlet mål om at spare 20 procent på energien inden 2020. Med Qutrons medvirken er COOP godt på vej til at indfri målet.

Qutron har bidraget med rådgivning og kontrol af leverandører. Desuden har Qutron udviklet produktionsklare drivere, der kan styre LED uden brug af transformatorer.

Samtidig medvirker Qutrons teknologi til at COOP kan efterleve de globale klimamål om at nedbringe CO2 udslip og forurening generelt.

Derudover giver de enkelte energibesparelsestiltag COOP nogle økonomiske fordele, når forbruget reduceres.

Fakta..

Elforbrug i Fakta reduceret med over 62%.

De store investeringer er godt givet ud – både for kunderne og økonomien. Udover det energivenlige LED lys, der giver en bedre kundeoplevelse, så sparer butikkerne også store summer på strømmen. F.eks. er forbruget i Fakta i Pandrup faldet fra næsten 4 kWh til 1.5 kWh pr dag efter, at de fik installeret det nye LED lys. Det giver en besparelse på over 62%.

Der er store besparelser på elforbruget i alle butikker, der har fået installeret nye målere og lys.

Samlet er målet for Coop at skære 55 millioner kr. af den samlede energiregning i 2020 sammenlignet med 2014. Dermed er dette kun begyndelsen til store besparelser på energien og en indfrielse af den samlede plan i Coop om at spare 20 % på energien i 2020.

Fakta

I Qutron arbejder vi konstant med rådgivning og udvikling.. Kontakt os