Cases.

Cases Qutron

GN Netcom.

Fremstilling af hardware og støjreducerende teknologi til headset.

For GN Netcom har Qutron fremstillet hardware og støjreducerende teknologi til headset, der optimerer telefonbetjening ved brug af hovedtelefoner og minimerer støj.

Hos GN Netcom, der producerede høreapparater, har der altid været fokus på at skabe design-rigtige og innovative løsninger, der giver kunderne den optimale oplevelse af produkterne fra GN Netcom.

Lyd påvirker os mere, end vi generelt anerkender. Som en af vores fem sanser er hørelse kritisk for vores evne til at kommunikere, forstå og føle verden omkring os. At arbejde effektivt og samarbejde uden problemer med kolleger. At leve og nyde livet fuldt ud.

Ved udviklingen af det nye headset manglede GN Netcom de nødvendige kompetencer indenfor design, udvikling og produktion af støjreduktion til headset efter snævre specifikationer – efter anbefaling kontaktede de Qutron, som derefter var ansvarlig for at udvikle et støjreducerende filter til headset, der lever op til de strenge design og kvalitetsmæssige krav fra GN Netcom.

Qutron var ligeledes ansvarlig for udarbejdelse af den nødvendige dokumentation.

Volvo Trouble shooting – sparring.

Idé-, oplægs- og sparringspartner til nye miljørigtige projekter.

Qutron er Automotive idé-, oplægs- og sparringspartner til nye miljørigtige projekter. Volvo har altid haft den målsætning, at de i deres bilproduktion har omtanke for mennesker og unikt bildesign. Generelt sætter Volvo mennesker først og udfordrer konventionen om at køre og gå nye veje.

Til at hjælpe med i det arbejde, har Volvo taget kontakt til Qutron med henblik på at udnytte de kreative muligheder og udbyttefordele det medfører i produktionsmæssig sammenhæng.

Volvo projekt
Scania

Scania.

.

Qutron bliver adviseret som oftest med henblik på at medvirke til at finde fejl på elektroniske komponenter. Eller i det tilfælde de er kørt fast på en opgave – så bliver Qutron benyttet som sparringspartner og problemløser.

BMW.

.

Qutron bliver brugt som idé sparringspartner inden for udvikling af elbiler og re-design af eksisterende produkter og komponenter. Det er Qutrons neutrale og helt uafhængige rolle som rådgiver, der giver et unikt og udviklende samarbejde, hvor begge parter får et udbytterigt og innovativt resultat.

BMW
COOP

COOP.

Rådgivning, udvikling og kontrol i forbindelse med energibesparelsestiltag.

Coop har et samlet mål om at spare 20 procent på energien inden 2020. Med Qutrons medvirken er COOP godt på vej til at indfri målet.

Qutron har bidraget med rådgivning og kontrol af leverandører. Desuden har Qutron udviklet produktionsklare drivere, der kan styre LED uden brug af transformatorer.

Samtidig medvirker Qutrons teknologi til at COOP kan efterleve de globale klimamål om at nedbringe CO2 udslip og forurening generelt.

Derudover giver de enkelte energibesparelsestiltag COOP nogle økonomiske fordele, når forbruget reduceres.

Fakta.

Elforbrug i Fakta reduceret med over 62%.

De store investeringer er godt givet ud – både for kunderne og økonomien. Udover det energivenlige LED lys, der giver en bedre kundeoplevelse, så sparer butikkerne også store summer på strømmen. F.eks. er forbruget i Fakta i Pandrup faldet fra næsten 4 kWh til 1.5 kWh pr dag efter, at de fik installeret det nye LED lys. Det giver en besparelse på over 62%.

Der er store besparelser på elforbruget i alle butikker, der har fået installeret nye målere og lys.

Samlet er målet for Coop at skære 55 millioner kr. af den samlede energiregning i 2020 sammenlignet med 2014. Dermed er dette kun begyndelsen til store besparelser på energien og en indfrielse af den samlede plan i Coop om at spare 20 % på energien i 2020.

Fakta
Scandinavian Tobacco

Scandinavian Tobacco.

Udvikling af hardware og visionssystem.

For Skandinavisk Tobacco har Qutron, Ole Magleby Gudmand-Høyer, fremstillet hardware og visionssystem, der optimerer og automatiserer produktionsprocessen ved fremstilling af cigaretter. Hos Scandinavian Tobacco, der producerede cigaretter i Søborg, har der altid været fokus på at skabe innovative løsninger, der giver mulighed for at optimere driften i produktionsprocessen.

Til produktion af cigaretter udviklede Qutron visions- og veje system og software, således at alle cigaretter havde korrekt vægt og udseende.

Ved udviklingen af det nye veje og visions system manglede Scandinavian Tobacco de nødvendige kompetencer inden for programmering og processtyring – og efter anbefaling kontaktede de Ole Magleby, som derefter var ansvarlig for at udvikle de produktionstrin, der kunne optimere driften.

Qutron var samtidig også ansvarlig for udarbejdelse af den nødvendige dokumentation.

I Qutron arbejder vi konstant med rådgivning og udvikling.

Hos Qutron

Tilbyder vi vores kunder et fuldt overskueligt og åbent projektforløb, hvor vi igennem hele processen er opmærksomme på økonomi. Vi giver altid et overslag over en opgave – og overslaget bliver altid overholdt.

Qutron samarbejder med kunder i alle størrelser og regioner – primært inden for den private sektor med henblik på at adressere deres udfordringer og optimere deres virksomhed og produkter.

Vores pragmatiske, direkte og tilpassede tilgang til opgaverne – kombinerer traditionel ingeniør tankegang med indgående tvær-industriel viden. Ved vores medvirken gøres komplicerede teknologier forståelige og håndgribelige. Qutron designer og gennemfører processer, der bringer teknologi på bundlinjen og optimerer eksisterende løsninger i samarbejde med kundens organisation.

Det skaber tryghed for vores kunder og sikrer dem – så de opbygger kreativ tillid og ser mulighederne i markedet, der skaber varig indflydelse og indvirkning på deres forretning.